Visar alla 9 resultat

Coandarör

Coandarör är en luftflödesförstärkare.

Coandarör använder Coanda-effekten för att dra med sig  en stor volym luft. Effekten är en förstärkning av upp till 15-30 gånger luftflödet beroende på storlek med låg ljudnivå. Effektiva vid kylning på grund av den stora luftmängd som skapas och de är mycket effektivare än blåsmunstycken. Eftersom att luften sugs in från baksidan används de också för avluftning av stora volymer luft. Ett coandarör passar även bra att suga upp och transportera rök och gas.

Coandarör skall ej förväxlas med ejektorer. Coandarör skapar en mycket stor luftmängd men ett lågt undertryck, ejektorer skapar högt undertryck men förhållandevis lågt luftflöde.

En mycket stor fördel med dessa system är deras kompakta storlek, låg ljudnivå och att de minimerar tryckluftsförbrukningen radikalt jämfört med andra metoder.

Luftflödesförstärkare finns i två varianter;

  1. Fasta luftflödesförstärkare:  Dessa består av två halvor med ett shims emellan som säkerställer den slits där luften utmynnar. Luftflödesförstärkare är mycket effektiva för kylapplikationer då de ger en mycket stor luftmängd. Ett coandarör av denna typ är även effektiva för att suga upp och transportera gas eller ventilera stora behållare cisterner och tankar. Tillverkas i aluminium / gjutzink.
  2. Justerbara Luftflödesförstärkare; Används på samma sätt som de fasta modellerna men de finns tillverkade i både aluminium och rostfritt stål (SS304) och kan då användas i svåra eller varma industrimiljöer. De är som namnet antyder även justerbara då ring gapet kan ställas och blåskraften ökas eller minskas.

Namnet coandarör kommer av de specifika vinklar som tryckluften passerar, samma princip ger flygplansvingar lyftkraft.

1572 kr exkl. moms
2331 kr exkl. moms
2583 kr exkl. moms
7812 kr exkl. moms
10773 kr exkl. moms
1084 kr2772 kr exkl. moms
1449 kr3780 kr exkl. moms
1865 kr4435 kr exkl. moms
5229 kr15687 kr exkl. moms