Ejektorer för materialtransport.

Tryckluftsdrivna ejektorer är ett bra och enkelt sätt att flytta materal eller gas i slang och rör. Med tryckluft skapas ett undertryck i ejektorn som suger upp material eller gas och transporterar iväg det i slang eller rör. 

Ejektorer finns i flera utföranden

Funktionen i en Ejektor är är samma oavsett typ och de andvänder samma principer. Tryckluft matas in i ejektorns kropp och riktas ut från mitten som då blåser ut genom ena sidan/utloppet. Detta skapar då ett undertryck på motsatt sida. Undertrycket som skapas är starkt nog att suga upp och transportera iväg det gods man vill transportera. En tryckluftsdriven transportör som dessa har den fördelen att de helt saknar rörliga delar och kan starta/stoppa utan fördröjning. Exempel på material man kan transportera är gas, granulat, klipp och bearbetningsrester men det går även utmärkt att transportera tyngre material som ex metall komponenter. Materialet kan utan problem transporteras både horisontellt och vertikalt över långa distanser, beroende på materialet man transporterar.

Ejektor

Ejektor i standardutförande med gängad anslutning eller anpassad för slang. Finns i Anodiserad aluminium, rostfritt stål samt på beställning i kemtålig plast.

Ejektor

Ejektor i "Heavy Duty" utförande. Dessa modeller har mer effekt för tyngre material eller när man behöver transportera över längre distanser. 

Ejektor

Ejektorer med sanitetsflänsar speciellt utformade för att användas i livsmedel eller farmaceutiska applikationer eller andra sanitära system.

HÄR KOMMER NÅGRA EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER MED EJEKTORER.

  • Bortforsling av klipprester på folefabrik; På en maskin som skär/klipper av en del av en plastfolie suger en ejektor upp och transporterbort en plastremsa. Plastremsan sugs kontinueligt iväg och hamnar i en uppsamlngsbehållare ett par meter från maskinen.
  • Påfyllning av material i maskin; Ejektor fyller på plastgranulat i en maskin som extruderar plastdtaljer. Ejektorn styrs här av en givare som startar fyllningen vid behov.
  • Ejektor suger ut vätska;  Vid bearbetning av djuphavsgivare hamnar en liten mängd skärvätska i ett hålum. Normalt skulle detta vara enkelt att blåsa bort men i detta fall får man inte riskera att vätskan hamnar på omgivande känsliga givarkomponenter. Här monterades istället en liten (10mm) ejektor som suger och transporterar bort vätskan.
  • Ejektor suger bort plastrester vid CNC bearbetning; Vid bearbetning av plast får man vanligtvis väldigt långa spånor. Dessa trasslar sig och skapar problem i maskinen. Hos denna kund monterades en ejektor som kontinueligt suger bort bearbetningsresterna.
  • Ejektor matar odlad fisk i Norge; En av våra messt udda applikationer är att en ejektor suger upp och "sprutar" ut pellets från en båt till fisk (lax) som går i odlingskorgar ute på havet. 
  • Ejektor suger och transporterar gas vid fyllning av behållare; På en forskningsenhet använder man kväveoxid som kan gå ner till -200 grader celsius och kan därmed inte använda en traditionell fläkt vid ventilering. Här monteras en ejektor som suger undan och transporterar bort den dimma som bildas vid fyllning.

Välkommen in till vår ehandel.

Produkter och lösningar för att blåsa, kyla, transportera och ventilera med tryckluft.

Ta gärna kontakt

Produktionsoptimering.se är en sida helt dedikerad till produkter och lösningar för att  blåsa, kyla transportera och ventilera med hjälp av tryckluft. Företaget bakom denna ehandelsida heter Tubeck ProduktionsOptimering AB (Tubeck.se) och drivs av Daniel Edlander. Daniel har i snart 20 år jobbat med luftknivar och andra industriella special produkter via familjeföretaget QH-system AB. Under 2018 Släppte QH-system agenturen för NexFlow för att koncentrera sig på framförallt det egna varumärket SPILLVAC (egen tillverkning av tryckluftsdriva industrisugar). Detta blev starten för ProduktionsOptimering.se.

Tubeck ProduktionsOptimering AB                 Stillestorps Industriväg 12                                 

44361 STENKULLEN

Tel: +46 (0)31 299630                                                    Mail: [email protected]