Coandarör

Luftflödersförstärkare / Coandarör

Coandarör använder Coanda-effekten för att dra med sig  en stor volym luft. Effekten är en förstärkning av upp till 15-30 gånger luftflödet eller mer (beroende på storlek) med reducerad ljudnivå. Kraften som produceras för avblåsning går ner när storleken går upp på coandaröret men för kylning passar de utmärkt på grund av den stora luftmängd som skapas och är mycket effektivare än blåsmunstycken. Eftersom att luften sugs in från baksidan används de också för avluftning av stora volymer luft. Ett coandarör passar även bra att transportera rök och gas. 

En mycket stor fördel med dessa system är deras kompakta storlek, snabba svarstid (kan starta och stoppa direkt) 

Luftflödesförstärkare finns i två varianter;

  1. Fasta luftflödesförstärkare:  Dessa består av två halvor med ett shims emellan som säkerställer den slits där luften utmynnar. Luftflödesförstärkare är mycket effektiva för kylapplikationer då de ger en mycket stor luftmängd. Ett coandarör av denna typ är även effektiva för att suga upp och transportera gas eller ventilera stora behållare cisterner och tankar. Tillverkas i aluminium / gjutzink.
  2. Justerbara Luftflödesförstärkare; Används på samma sätt som de fasta modellerna med då de finns tillverkade i både aluminium och rostfritt stål (SS304) kan de även användas i svåra industrimiljöer. De är som namnet antyder även justerbara då ring gapet kan ställas och blåskraften ökas eller minskas.

Namnet coandarör kommer av de specifika vinklar som tryckluften passerar, samma princip ger flygplansvingar lyftkraft.

Coandarör