Luftknivar

Luftknivar för att blåsa, torka och kyla.

Luftknivar använder en liten mängd tryckluft för att generera en stor volym luft med hög hastighet och lågt tryck i form av en helt jämn blåsbild/gardin. Luftknivar används för kylning, torkning, renblåsning eller som luft barriär. Man använder luftknivar istället för rader med blåsmunstycken när man vill minimera luftförbrukning och ljudnivån med bibehållen eller ökad blåskraft.