Luftknivar för att blåsa, torka och kyla.

Luftknivar använder en liten mängd tryckluft för att generera en stor volym luft med hög hastighet och i form av en helt jämn blåsbild. Luftknivar används för kylning, torkning, renblåsning eller som luft barriär. Man använder luftknivar istället för rader med blåsmunstycken eller borrade rör när man vill minimera luftförbrukning och ljudnivån med bibehållen eller ökad blåskraft.

Det finns flertalet olika typer av luftknivar:

  1. Rak luftkniv av slitstyp som består av två sammanfogade halvor med ett shims emellan. Denna typ av luftkniv är tyst stark och ger en helt jämn luftstråle över hela sin längd. Luftkniv av slitstyp har en kraftigt amplifierande effekt vilket ger en förstärkning av luftflödet med upp till 40ggr. Luftkniv av slitstyp finns i flertalet längder och tillverkas i Aluminium eller rostfritt stål SS304 samt SS316L.
  2. Blåsbalk med blåsmunstycken på rad. Dessa luftknivar har en kraftigt rivande penetrerande effekt. Luftkniv av denna typ finns med konformade munstycken eller flatstrålemunstycken. och tillverkas i aluminium, SS304 samt SS316L.

Vi har även runda luftknivar