Luftknivar i olika utföranden

Luftknivarna finns i olika längder och utföranden men de har gemensamt att de är amplifierande (coandaeffekten) luftmängden som träffar godset blir 40ggr större än matningsmängden. Raka luftknivar kommer i 13 olika storlekar från 50-1370mm och de runda finns i 10 utföranden från 12,5 till 280mm diameter. De tillverkas i ytbehandlad aluminium samt rostfritt stål (SS304 och SS316). Gemensamt för alla luftknivar är att ju närmare man kan placera de i förhållande till godset som skall blåsas av desto bättre effekt får man i renblåsnings applikationer. När man däremot skall kyla gods är ett visst avstånd bra eftersom man då får fram en ännu större luftmängd till godset som skall kylas och det är luftens volym som kyler, inte luftens temperatur.

Luftkniv aluminium stark ljämn blåsbild

LUFTKNIVAR RAK:

En luftkniv är en bra lösning när man vill blåsa på en stor yta samtidigt. Vare sig om man vill kyla eller blåsa rent så kan en luftkniv ge ett oöverträffat resultat. Det råder en viss förvirring på vad en luftkniv är och enligt oss är det en konstruktion som släpper en ljämn blåsbild på hela längden. Något man inte har på lösningar med blåsmunstycken placerade på rad.

Mer info
Luftkniv rund

LUFTKNIVAR RUND:

En rund luftkniv är en bra lösning för att kyla och blåsa rent gods som kan passera igenom. Exempel på sådant är rör, tråd, wire, och framförallt extruderade gummi eller plast produkter. En rund luftkniv är konstruerad så att luft blåser runt hela profilen och träffar på så vis runtom hela ytan på det gods som man matar igenom kniven.

Mer info
Luftkniv med skrapande och rivande blåsbild

BLÅSMUNSTYCKEN PÅ RAD:

Att sätta blåsmunstycken på rad monterade på tex rör eller balk kan fungera bra i vissa applikationer, framförallt är det en bra lösning när man behöver en mer ”penetrerande” effekt på tex, ytor med hål eller oljämnheter. Blåsmunstycken har en spetsigare blåsbild som då kan hjälpa till att lyfta fram mediet som skall blåsas.

mer info

HÄR KOMMER NÅGRA EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER MED LUFTKNIVAR.

  • Robot laddning i CNC maskin; En robot som hämtar och lämnar detaljer i CNC maskin drog med sig stora mängder skärvätska ut på omgivande golv och produktionsutrustning. Med en luftkniv placerad precis vid maskinlucka kunde man enkelt blåsa av merparten av vätska som hamnat på robot och producerad detalj. Här kompletterade kunden även med ett ”spets” blåsmunstycke och blåste ur håligheter redan innan detaljen plockades ut.
  • Renblåsning av gjutformar; En kund som gjuter kundanpassade cementkonstruktioner får cementrester och sand kvar i formarna mellan satsningarna. Med luftknivarna får de snabbt rent formarna och inga kvalitetsbrister skapade av resterna.
  • Visionkamera på robot; På ett vision system fick man problem med partiklar på komponenter som gjorde det svårt för roboten att utföra sin plockning utan störningar. Med hjälp av en luftkniv blåste man rent ytan som visionsystemet läste av och fick en problemfri drift.
  • Ångspärr; Kund som gjuter metall får stora ångutsläpp vid efterhärdning. Luftknivarna används här som luftbariär/luftgarding vid en lucka som öppnas och stängs mellan satser. När luckan öppnas så blåser luftknivarna en luftgardin och förhindrar att ångan sprids ut i omgivningen.
  • Kameraskydd; På ett antal övervakningskameror på svåråtkomliga ställen har man med hjälp av luftknivar skyddat kameralinser från regn, insekter mm som skapar beläggning på kameralinsen.
  • Renblåsning av bandtransportör; En bandtransportör som transporterar sand fick med sig sand tillbaka efter avlastning vilket medförde stora mängder spill. Med en luftkniv placerad precis under sista rullen där bandet vänder tillbaka blåste man av merparten av den sand som annars skulle lossat frän bandet.
  • CNC bearbetad laminatskiva; En dörrproducent fick problem med slutresultatet på lacken orsakat av rester efter konturfräsning. Spånrester satt kvar i och kunde sedan hamna på dörrbladet och orsaka lackdefekter. I detta fall monterades en luftkniv över hela dörrbladets bredd och på sådetta sätt ”skrapades” alla bearbetningsrester av direkt i maskinen. Resultatet blev mindre manuellt arbete och kraftigt minskade lackdefekter.