Torka med tryckluft

En vanlig applikation för oss är att kunder vill torka olika typer av gods och material med hjälp av tryckluft.

Texten nedan beskriver de olika metoderna och vilken lösning som kan vara lämplig för just din applikation. Notera att texten är en förenkling men hjälper dig att snabbt bilda dig en uppfattning om vad som passar just din applikation. Flera metoder kan fungera med lika bra resultat. Vi har många års erfarenhet och har testat, lyckats och misslyckats många gånger så tveka inte att ta kontakt via mail eller telefon.

Vilka metoder finns det?

Luftkniv aluminium stark ljämn blåsbild

Torka med hjälp av luftknivar

Luftknivar är effektiva på att torka gods och då framförallt plana och släta ytor.

Luftknivar är en typ av blåsmunstycke som blåser luft över hela sin längd. De tillverkas i längder från 50mm upp till 1372mm. De är särskilt effektiva om ytan är plan och luftkniven kan placeras så att luftflödet kan fördelas över hela ytan.

Det finns även runda luftknivar med diameter från 9mm till 279mm som kan torka och kyla gods som passerar igenom.

Luftknivar har en utformning som ger en stor medejektering vilket ger en mycket stor luftmängd i förhållande till den tryckluft som används.

coandarör luftflödesförstärkare

Torka med hjälp av luftflödesförstärkare (Coandarör)

En luftflödesförstärkare (även kallat coandarör) torkar genom att blåsa en mycket stor luftmängd på godset.
Detta påskyndar avdunstningen och då framförallt när godset är varmt Tex efter att godset genomgått vätskenedkylning eller tvätt.

Metoden kan kraftig påskynda torkningen då luftflödesförstärkare medejekterar en väldigt stor mängd omgivande luft i förhållande till den mängd tryckluft som används.

Blåsbalk med munstycken

Torka med hjälp av blåsmunstycken och blåsbalkar

Blåsbalkar består av flera blåsmunstycken monterade på rad. De finns i flera standardlängder men kan enkelt förlängas och parkopplas för att få annan längd. De är effektiva på oregelbundna ytor där luft kan ”studsa” runt. De flesta blåsbalkar har ganska liten medejektering och istället högre blåskraft vilket ibland kan vara passande.

Vilken metod skall du välja?

  • Du skall använda en luftflödesförstärkare om du vill torka gods eller stora detaljer som har restvärme. Tex efter att materialet har genomgått värmebehandling eller industritvättar.
  • Du skall använda luftknivar om du behöver torka plana ytor och där du önska en jämn torkeffekt över hela längden/bredden.
  • Du skall använda en Rund luftkniv om du vill torka slang, kabel extruderat material eller annat gods som kan passera igenom luftkniven..
  • Du skall använda blåsbalkar eller blåsmunstycke om du vill torka oregelbundna ytor Tex tvättkorgar med gods från industritvättar eller om du har begränsat med utrymme att komma åt med någon av de övriga alternativen

Något att tänka på
När man skall torka gods med tryckluft får man ha i åtanke att materialet i vissa fall blir tort för att man helt enkelt blåser bort vätskan med ”kraft”. I andra fall blåser man godset tort genom att blåsa stora mängder luft för att påskynda avdunstning.

Det som styr vilken metod och produkt man skall använda är hur mycket tid man har på sig och hur mycket tryckluft man har tillgängligt.

Lite att förklara…

Blåsbalk eller blåsmunstycken på rad kallas hos många leverantörer för luftknivar.

Luftknivar Vad vi menar med luftknivar är de modeller som blåser luft över hela sin längd och luften släps ut genom en liten tunn slits som ger luften en mycket hög hastighet och ger en ”vass” blåsbild. Runda luftknivar är konstruerade på samma sätt men är cirkelformade.

Medejektering innebär att man drar med sig luft från omgivningen vilket ger en större volym med luft jämfört med den mängd tryckluft som driver utrustningen detta sker på bekostnad tryck. Hög medejektering ger ett lägre tryck på blåsstrålen.