Transportera med tryckluftsdrivna ejektorer.

En vanlig applikation för oss är att kunder vill transportera olika typer av gods, material och gas med hjälp av våra tryckluftsdrivna ejektorer.

Texten nedan ger en grund för hur du skall välja rätt storlek och typ för din applikation. Notera att texten är en förenkling men hjälper dig att snabbt bilda dig en uppfattning om vad som är lämpligt för just din applikation. Vi har många års erfarenhet och har testat, lyckats och misslyckats många gånger så tveka inte att ta kontakt via mail eller telefon.

Luftejektor med triclamp fläns anslutning för transport av material

Tryckluftsdrivna ejektorer för materialtransport

Ejektorer använder venturiprincipen för att skapa undertryck som kan suga upp material och transportera det vidare i rör eller slang. Ejektorer har inga rörliga delar, är underhållsfria och väldigt driftsäkra. Undertrycket är högre ju mindre ejektorn är och omvänt är luftflödet högre ju större ejektorn är. Det betyder rent praktiskt att tungt material kan sugas upp och transporteras med små ejektorer medan en riktigt stor ejektor kanske bara kan transportera luft, gas eller andra lågdensitetsprodukter.

 

Vilken storlek skall du välja?

Det vanligaste felet många gör är att de väljer för stor ejektor för ändamålet. Vi har ejektorer från 9 till 127mm som standard men rekommenderar normalt bara ejektorer upp till 50mm för materialtransport lite beroende på vad som skall transporteras. Större ejektorer används för transport att lågdensitetsprodukter samt rök och gasventilering. De större ejektorerna kan även användas i befintliga stora vakuumsystem för att förstärka flödet.

I vilket material skall ejektorn vara tillverkad?

  • Materialet som transporteras sliter naturligtvis på ejektorn men så länge ejektorn är hårdare än det transporterade godset har man problemfri drift under många år.
  • Aluminium passar för de flesta plaster och olika typer av granulat.
  • Stål (SS304) passar för hårdare material och har god förmåga att transportera sand, metall och annat hårt material under lång tid.
  • Rostfritt stål SS316L passar i miljöer som kräver detta Tex livsmedel, kem eller farmaceutiska applikationer.

Kan ejektorn suga upp och transportera ”ditt” material?

Ja med största sannolikhet men det hänger ihop med vilken storlek du väljer. Tyngre material som Tex sand, metallpulver och annat tungt material gör sig bäst med ejektorer upp till 25mm. Om kapaciteten inte räcker är det ofta bättre att parallellt använda två ejektorer jämfört med att använda en större modell.

Så monterar du din ejektor.

  • Ejektorn bör monteras på den första tredjedelen av transportlängden.
  • Vi har luftejektorer med slanganslutning, gängad anslutning och fläns (Tri Clamp)
  • Ejektorer med slanganslutning monteras enkelt med slang och slangklämma. Anslutningarna stämmer väl med standard slangdimensioner Tex 19, 25, 32 och 38mm
  • Ejektorer med gängad anslutning passar bra i rörsystem och då de gängas med rörgänga så sitter de ordentligt fast.
  • Flänsade ejektorer skall svetsas in i rörsystem men kan enkelt demonteras för tex rengöring eller i samband med servicearbeten.

Har du frågor är det bara att höra av sig så kan vi hjälpa dig vidare.

Gå till Ejektorerna