Så kyler du med tryckluft

Vortexrör för kylning med tryckluft

Så kyler du med tryckluft

En av de vanligaste applikationerna för oss är att kunder vill kyla med hjälp av tryckluft.

Texten nedan beskriver de olika metoderna och vilken lösning som kan vara lämplig för just din applikation. Vi hjälper dig att snabbt bilda dig en uppfattning om vad som passar just din applikation. Vi har många års erfarenhet och har testat, lyckats och misslyckats många gånger så tveka inte att ta kontakt via mail eller telefon.

Vilka metoder finns det?

  1. Kyla med hjälp av vortexrör 

Vortexrör för kylning med tryckluft

Vortexrör är en typ av blåsmunstycke som separerar kyla ur tryckluften. Metoden är väldigt driftsäker och helt underhållsfri då ett vortexrör saknar rörliga delar. Luften som blåser ur vortexröret är 28grader kallare än temperaturen på tryckluftsmatningen.

  • Kyla med hjälp av luftflödesförstärkare 

coandarör luftflödesförstärkare

En luftflödesförstärkare (även kallat coandarör) kyler med en mycket stor mängd rumstempererad luft. De skapar alltså ingen kyla men har ändå en kraftig och effektiv kyleffekt då de medejekterar en väldigt stor mängd luft i förhållande till den mängd tryckluft som används.

  • Kyla med hjälp av luftknivar

Luftkniv aluminium stark ljämn blåsbild

Luftknivar är en typ av blåsmunstycke som blåser luft över hela sin längd. De tillverkas i längder från 50mm upp till 1372mm. De är särskilt effektiva om ytan är bred/stor och luftkniven kan placeras så att luftflödet kan fördelas över hela ytan.

Luftkniv rund

Det finns även runda luftknivar med diameter från 9mm till 279mm som kan kyla gods som passerar igenom. Luftknivarna har en utformning som ger en stor medejektering vilket ger en mycket stor luftmängd i förhållande till den tryckluft som används.

  • Kyla med hjälp av blåsmunstycke

Blåsmunstycke för effektiv blåsning

Blåsmunstycken finns utformade på många olika sätt vissa av dem har en mindre medejektering men primärt är de inte effektiva om man har möjlighet att använda någon av de övriga alternativen. De har däremot fördelen att de är små och ofta enkla att montera.

Vilken metod skall du välja?

  • Du skall använda vortexrör om du vill sänka temperaturen från 10-50grader celcius till kallare, dvs du behöver blåsa med riktigt låg temperatur för att kyla en punkt, plats eller ett stängt utrymme. 

Exempelvis för att kyla sågklingor, industrella knivar, industrella kameror, givare, apparatskåp, vid limning eller vid bearbetning utan kylvätska Tex svarva plaster eller annan torr bearbetning.

  • Du skall använda en luftflödesförstärkare om du vill sänka från mycket höga temperaturer långt över rums eller omgivningstemperatur. Tex gjutgods, ugnar, efter värmebehandling eller industritvättar med höga temperaturer.
  • Du skall använda luftknivar om du behöver kyla över stora plana ytor med samma kyleffekt över hela längden/bredden. 
  • Runda luftknivar används om man vill kyla gods som kan passera igenom Tex, extruderat material som slang, tråd eller andra profiler.
  • Du skall använda blåsmunstycke om du har begränsat med utrymme att komma åt med någon av de övriga alternativen.

Några begrepp att förklara…

Medejektering innebär att man drar med sig luft från omgivningen vilket ger en större volym med luft jämfört med den mängd tryckluft som driver utrustningen detta sker på bekostnad tryck. Hög medejektering ger ett lägre tryck på blåsstrålen.

Vortexrör separerar tryckluftens varma och kalla delar och splittar upp dem i två luftströmmar. Vortexröret blåser ut kall luft i ena ändan och den varma luften blåser ut i motsatt riktning.